แจ้งฝากเงิน และถอนเครดิต LSM99 online

เงื่อนไข การฝาก และถอนเครดิต

  • ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
  • การถอนเงิน เราจะโอนเงินเข้ายังบัญชีของท่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิกเท่านั้น

*** คำเตือน ***
ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์
กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม ก่อนทำการฝากทุกครั้ง

ขอหมายเลขบัญชีธนาคาร

ยูสเซอร์ที่ได้รับจากเรา :

ตัวอย่าง: 168LSM99168

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

กรอกตัวเลขยืนยัน :
Captcha

กรุณาขอหมายเลขบัญชีทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน

แจ้งฝาก เงิน/เครดิต

ยูสเซอร์ที่ได้รับจากเรา :

ตัวอย่าง: 168LSM99168

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

จำนวนเงินที่ฝาก :
ช่องทางการโอน :
หมายเลขบัญชีที่โอน :

เลขที่บัญชีธนาคารของเราที่ท่านได้โอนเข้ามา

วันและเวลาที่โอน :
/ /
: :
กรอกตัวเลขยืนยัน :
Captcha

หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ

แจ้งถอน เงิน/เครดิต

ยูสเซอร์ที่ได้รับจากเรา :

ตัวอย่าง: 168LSM99168

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

จำนวนเงินที่ต้องการ :
กรอกตัวเลขยืนยัน :
Captcha

หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ